BENVINGUTS/BIENVENIDOS/WELCOME A IL·LUSTRACIÓ HISTÒRICA SERGI SEGURA

PÀGINA PRINCIPAL


Em dic Sergi Segura i, abans de fer una presentació del meu treball, m’agradaria explicar un parell de coses sobre mi.

He portat el dibuix i la pintura a la sang de ben petit i no he parat de dibuixar al llarg de la meva vida.

Un altre de les meves passions són la història i l’arqueologia, per aquesta raó em vaig llicenciar al 2003; tot i que molt abans d’acabar la carrera, l’any 1997, vaig començar a fer tasques d’arqueòleg. Des d’aquelles primeres experiències, he treballat en gran quantitat d’excavacions arqueològiques, excavant, inventariant material i dirigint equips de treball; tot això m’ha permès adquirir una àmplia experiència.

Així doncs, si el dibuix i l’arqueologia són el que més em fascina, per què no fusionar les dues passions?; i així ho vaig fer amb la realització d’il·lustracions històriques, les quals em permeten explicar les restes arqueològiques i els fets històrics a partir del dibuix.

De mica en mica he ampliat el ventall de l’ús de les il·lustracions i, a part de la història i l’arqueologia, realitzo dibuixos per a la difusió de la cultura en general.

Me llamo Sergi Segura y, antes de presentaros mi trabajo, me gustaría explicar un par de cosas sobre mí.

El dibujo y la pintura lo he llevado en la sangre desde pequeño y no he parado de dibujar desde entonces.

Otra de mis pasiones son la historia y la arqueología, por eso me licencié en el 2003, aunque, mucho antes de acabar la carrera, en el 1997, ya empecé a realizar trabajos de arqueólogo. Desde esas primeras experiencias he trabajado en gran cantidad de excavaciones arqueológicas, excavando, inventariando material y dirigiendo equipos de trabajo; todo eso, me ha permitido adquirir una amplia experiencia.

¿Entonces, si el dibujo y la arqueología es lo que más me fascina, porqué no fusionar las dos pasiones?; y así lo hice con la realización de ilustraciones históricas, las cuales me permiten explicar los restos arqueológicos y los hechos históricos a partir del dibujo.

Poco a poco he ampliado el marco del uso de las ilustraciones y, a parte de la historia y la arqueología, realizo dibujos para la difusión de la cultura en general.